Yargıtay 22.HD.-İşveren, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeksizin işçinin bilgisayarına yerleştirdiği özel bir takip programı ile gizlice izlemesi sonucu hukuka aykırı olarak elde ettiği bilgileri haklı fesih sebebi olarak ileri süremez.