Yargıtay 12.C.D.-Hukuka uygunluk nedenleri bulunmaksızın başkasına ait GSM numarasının üçüncü kişilere verilmesi TCK’nın 136/1. Maddesinde tanımlanan kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturur.