VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET ETME KABAHATİ