Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesiyle tesis edilen güvenlik soruşturması işlemi hukuka aykırıdır.