Kişisel Verileri Koruma Kurulunun VERBİS’e Kayıt Sürelerinin 31.12.2021 tarihine Uzatılması Hakkında Duyurusu