Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler (KVKK’nın 23.06.2020 tarih ve 2020/481 Sayılı Kararının Ekidir)