İdare Mahkemesi Kişisel Verilerinin Hukuka Aykırı İşlenmesi Neticesinde Görevden Alınan ve Açtığı İptal Davası Sonrası Göreve Dönen Personelin; Derece, Kademe Ve Diğer Özlük Haklarının Emsalleri Düzeyine Getirilmesine Yönelik Talebinin Reddine Dair İdari İşlemin Hukuka Aykırı Olduğuna ve İptaline Karar Vermiştir.