Ankara İdare Mahkemesince 4045 sayılı Kanun’un ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin kişisel verilerin korunması kapsamında da özel hayata saygı hakkının güvencelerini sağlayacak hükümlerden yoksun olduğuna ve bu nedenle güvenlik soruşturmasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.( Konuya ilişkin 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 7 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir)