Anayasa Mahkemesi 2019/28641 başvuru nolu kararında “Başvuranın özel hayatına ilişkin kişisel verilerinin iddianamede paylaşılması ve kovuşturma sonucunda hakkında beraat kararı verilmesi neticesinde talep ettiği manevi tazminatın , işin esasına girilmeyerek süre aşımı nedeniyle reddine dair Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Kararının mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine” karar vermiştir.